-A A +A

Зияткерлік меншік құқықтарын тіркеу бөлімі

Зияткерлк меншік құқықтары бөлімінің басшысы- Мәди Әбілхайырұлы Мұхсанов

Байланыс телефоны: 357536
Қабылдау күні: күнделікті

Зияткерлік меншік құқығының бөлімі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңдарымен, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен, Қазақстан Республикасының Президенті,
Үкіметі актілеріне және басқа нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.

Бөлімнің негізгі міндеттері:

- Зияткерлік меншік құқығы бөлімі өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясы және заңдарымен, ҚР халықаралық шарттарымен, Президент актілерімен, ҚР Үкіметінің тағы басқа нормативтік құқық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.
- зияткерлік меншігін қорғау облысында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;
- шығарма құқықтарына және сабақтас объектілерінің, өнеркәсіптік меншік объектілерінің (өнертабыс, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, тауар шыққан жердің атауы), селекциялық жетістіктер, топологиялық интегралдық микросхемалар құқықтарын қорғауын қамтамасыз ету;
- селекциялық жетістіктер, топологиялық интегралдық микросхемалар, өнеркәсіптік меншік, авторлық құқтар объектілерін қорғау облысындағы ақпараттық баспалық қызметін ұйымдастыру;
- Авторлық және сабақтас құқықтарын қорғау облысындағы халықаралық келісімдерін орындау және де шығарма пайдаланушылардың авторлық құқық және сабақтас құқықтар нормаларын сақтауына байланысты, мемлекеттік реттеу қарым-қатынасты жүзеге асырады;
- ұжымдық негізіндегі мүліктік құқықтармен басқарушылардың, ұйымдардың қызметінде бақылауын жүзеге асырады;
- авторлық құқықтары және сабақтас құқықтары сұрақтары бойынша азаматтарға және ұйымдарға консультация береді;
- автор қайтыс болған жағдайда жеке мүліктік құқықтарын қорғауын және де жақсы атақ құқығына және атағына заңнамалармен белгіленген авторлық құқығын қорғауын жүзеге асырады
- мемлекеттік органдардан, басқа ұйымдардан, лауазымды тұлғалардан және азаматтардан авторлық және сабақтас құқықтарын заңсыз пайдалану фактілер туралы, және де ұжым негізіндегі мүліктік құқықтарын басшылыққа алып отырған ұйымдарының қызметі туралы ақпаратты алу және сұрау