-A A +A

Өтініш құжаттарының үлгілері

Апостиль қою туралы өтініш

Атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы өтініш

 

Аттестаттауға жіберу туралы өтініш (нотариаттық қызмет)

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттаудан өту үшін мәліметтер нысаны

Аттестаттауға жіберу туралы өтініш (адвокаттық  қызмет)

Адвокаттық қызметпен айналысуға аттестаттаудан өту үшін мәліметтер нысаны

 

«Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер қорынан анықтама алуға сұрау салу

Заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу) туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама алуға сұрау салу

Тіркеу куәліктерін (заңды тұлғадан) кері қайтарып алуға (күшін жоюға) өтініш

Заңды тұлға, филиал (өкiлдiк) қызметiнің тоқтатылуын тiркеу туралы өтiнiш

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарлама

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

Қызметін үлгілік жарғы негізінде өзінің жүзеге асыратын өндірістік кооперативті мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын шаруашылық серіктестіктерді мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

Заңды тұлғаны, филиалды (өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу туралы өтініш

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын өндірістік кооперативті мемлекеттік қайта тіркеу туралы өтініш

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

Қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын шаруашылық серіктестікті мемлекеттік қайта тіркеу туралы өтініш

Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғалардың, сондай-ақ акционерлік қоғам, олардың филиалдары мен өкілдіктерін жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру туралы өтiнiш

 

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлікке құқықтарды (құқықтар ауыртпалығын) мемлекеттік тіркеу туралы ақпарат алуға сұрау салу

Техникалық паспорттың телнұсқасын беруге өтініш

Техникалық паспортты беруге өтініш

Құқық белгiлейтiн құжаттың телнұсқасын немесе меншік құқығы туралы куәлікті беру туралы өтініш

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (құқықтар ауыртпалығын) мемлекеттiк тiркеу туралы ақпарат алуға сұрау салу ("Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру")

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (құқықтық ауыртпалықтарды) мемлекеттiк тiркеу туралы ақпарат алуға сұрау салу («Жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзінді беру»)

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (құқықтық ауыртпалықтарды) мемлекеттiк тiркеу туралы ақпарат алуға сұрау салу («Жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру» )

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (құқықтар ауыртпалығын) мемлекеттiк тiркеу туралы ақпарат алуға сұрау салу («Жылжымайтын мүлiк объектiлерi   жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру»)

Құқықтық кадастрдан жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (құқықтар ауыртпалығын) мемлекеттiк тiркеу туралы ақпарат алуға сұрау салу («Жылжымайтын мүлікке тіркелген  құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы  анықтама беру»)

Жылжымалы мүлiк кепiлдігiн тiркеу туралы куәлiктiң телнұсқасын алу туралы өтініш

Өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу туралы өтініш

Жылжымалы мүлiк кепiлдігiн тiркеу туралы өтініш

Заңды тұлға үшін жылжымайтын мүлікке құқықтарды (құқықтарды ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу туралы өтініш