-A A +A

Адвокаттық қызмет

Атырау облысы бойынша адвокаттық қызметімен айналысу құқығына аттестаттауға жіберілген үміткерлердің тізімі

Атырау  облысы бойынша адвокаттық қызметімен айналысу құқығына  біліктілік емтиханын тапсыруға  жіберілген тұлғалардың  тізімі:

1

Тайгарин Айбол Маликович

2

Сарсенбаева ГулбаршынАманкелдыевна

Аттестаяцияға жіберілген үміткерлер тізімі

     Адвокаттық қызметпен айналысуға құқығына 2017 жылдың 30 маусымында өткізілетін аттестаттауға жіберілген  үміткерлер тізімі

 

       1. Кабиденова Айгуль Избасаровна

        2. Абдешева Жазира Айтжановна

        3. Ротенберг Александр Александрович

        4. Джанглишов Ринат Бауиржанович

        5.Сейтжанов Булат Галлимович

 

Совместный Анализ с коллегией адвокатов Атырауской области по состоянию организации оказания бесплатной юридической помощи адвокатами по итогам 2016 года в сравнении с отчетным периодом 2015 года

Совместный Анализ с коллегией адвокатов Атырауской области по состоянию организации оказания бесплатной юридической помощи адвокатами  по итогам  2016 года  в сравнении с отчетным периодом 2015 года

 

Во исполнение рабочего плана  п.11 Министерства юстиции РК 2016 года, отделом по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг Департамента юстиции Атырауской области совместно с коллегией адвокатов проведен анализ по состоянию организации оказания бесплатной юридической помощи адвокатами.

ҚР «Мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы» Заңы бойынша құқықтық көмек алу заңдылығы

ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы №1579 қаулысы негізінде ҚР «Мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы» Заңы қабылданды.Мемлекет кепілдік берген заң көмегін өз құзыретінде нормативтік құқықтық актілерде көзделген тәртіп негізінде барлық мемлекеттік органдар, адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындаушылары көрсетуі тиіс.

Адвокат көрсететін тегін заң көмегі-

Стандарт государственной услуги «Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью»

Приложение 1

к приказу Министра юстиции

Республики Казахстан

от  «___»____ 2015 года №___

 

 

Стандарт государственной услуги
«Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью»

 

  1. Общие положения

 

1. Государственная услуга «Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью» (далее – государственная услуга).